รายละเอียดประกัน
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

วิริยะประกันภัย

ราคาเดิม 6,600
6,300 บาท

วิริยะ รถเก๋ง กระบะ บรรทุก

ทุนประกัน
100,000
รถสูญหายไฟไหม้
ไม่คุ้มครอง
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1,000,000
ชีวิตบุคคลภายนอก
300,000
ซ่อม
อู่

เลขที่ ว00004/2556

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ทุนประกัน

100,000

รถสูญหายไฟไหม้

ไม่คุ้มครอง

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

1,000,000

ชีวิตบุคคลภายนอก

300,000

รายละเอียดความคุ้มครอง

  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

บาท

  1.ความเสียหายต่อชีวิตต่อคน

300,000

    ความเสียหายต่อชีวิตต่อครั้ง

10,000,000

  2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก     

1,000,000

  รถยนต์เสียหาย   สูญหาย  ไฟไหม้

  1.ความเสียหายต่อรถยนต์     

ตามทุนประกัน

  1.1ค่าเสียหายส่วนแรก     

ไม่มี

   2.รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ไม่คุ้มครอง

  ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย     

  1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล

50,000

  2.ค่ารักษาพยาบาล

50,000

  3.ค่าประกันตัวผู้ขับขี่

200,000


อ้างอิง


SKU  6107000366