รายละเอียดประกัน
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

เอเชียประกันภัย

ราคาเดิม 2,000
1,950 บาท

เอเชีย รถเก๋งส่วนบุคคล

ทุนประกัน
-
รถสูญหายไฟไหม้
ไม่คุ้มครอง
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
600,000
ชีวิตบุคคลภายนอก
300,000
ซ่อม
อู่

เลขที่ ว00004/2556

เอเชีย รถเก๋งส่วนบุคคล

ทุนประกัน

-

รถสูญหายไฟไหม้

ไม่คุ้มครอง

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

600,000

ชีวิตบุคคลภายนอก

300,000

รายละเอียดความคุ้มครอง

  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

บาท

  1.ความเสียหายต่อชีวิตต่อคน

300,000

    ความเสียหายต่อชีวิตต่อครั้ง

10,000,000

  2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก     

600,000

  รถยนต์เสียหาย   สูญหาย  ไฟไหม้

  1.ความเสียหายต่อรถยนต์     

ไม่คุ้มครอง

  1.1ค่าเสียหายส่วนแรก     

ไม่มี

   2.รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ไม่คุ้มครอง

  ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย     

  1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ไม่มี

  2.ค่ารักษาพยาบาล

ไม่มี

  3.ค่าประกันตัวผู้ขับขี่

200,000


อ้างงอิง

SKU  6305001212