รายละเอียดประกัน
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

เอเชียประกันภัย

ราคาเดิม 3,350
3,300 บาท

เอเชีย รถเก๋งส่วนบุคคล

ทุนประกัน
100,000
รถสูญหายไฟไหม้
ตามทุนประกัน
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1,000,000
ชีวิตบุคคลภายนอก
10,000,000
ซ่อม
อู่

เลขที่ ว00004/2556

เอเชีย รถเก๋งส่วนบุคคล

ทุนประกัน

100,000

รถสูญหายไฟไหม้

ตามทุนประกัน

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

1,000,000

ชีวิตบุคคลภายนอก

10,000,000

รายละเอียดความคุ้มครอง

  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

บาท

  1.ความเสียหายต่อชีวิตต่อคน

500,000

    ความเสียหายต่อชีวิตต่อครั้ง

10,000,000

  2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก     

1,000,000

  รถยนต์เสียหาย   สูญหาย  ไฟไหม้

  1.ความเสียหายต่อรถยนต์     

100,000

  1.1ค่าเสียหายส่วนแรก     

ไม่มี

   2.รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ตามทุนประกัน

  ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย     

  1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000

  2.ค่ารักษาพยาบาล

100,000

  3.ค่าประกันตัวผู้ขับขี่

300,000


อ้างอิง

SKU  6305001210