ประกันการเดินทางภายในประเทศ
สะดวกสบาย ไม่ต้องพกเอกสารใดๆ สามารถดูข้อมูลกรมธรรม์ และ ข้อมูลการเดินทางผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

กรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสั่งซื้อประกันการเดินทาง

ชื่อ-นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 1 – 85 ปีเท่านั้น
  2. ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 71 – 85 ปี สามารถเลือกซื้อทุนสุงสุดได้ไม่เกิน 500,000 บาท
  3. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อการเดินทางแต่ละครั้ง ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกในระหว่างการเดินทาง สำหรับการสูญเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางไปทำธุรกิจ ท่องเที่ยว พักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆ และยังขยายความคุ้มครองรวมไปถึงกรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บอันมีผลสืบเนืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย

การจ่ายค่าชดเชย

  1. จ่ายชดเชยสูงสุดตามทุนประกันในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า และสายตา (ตามข้อตกลงคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุเดินทาง)
  2. จ่ายชดเชย 60% ของทุนประกัน ในกรณีการสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง
  3. จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง ตามวงเงินที่เลือกซื้อไว้อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

การเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารับการรักษาในห้อง I.C.U. จะเพิ่มค่าชดเชยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งตามที่จ่ายจริงเพิ่มขึ้นจากค่ารักษาพยาบาลอีก 25% ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-757-1717 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30น. - 17:30น.